Kereskedelmi feltételei

A 40 HÓNAP GARANCIA KERESKEDELMI FELTÉTELEI

A 40 HÓNAP GARANCIA SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA:

 • A 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás a GoGEN LED és OLED tévékészülékekre érvényes. A 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás érvényesíthetősége a terméken van megjelölve.
 • A 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás olyan garancia, amely a jogszabályok által előírt garancián túl, a termék vásárlásától számított 13. hónaptól a 40. hónapig érvényes. A 40 HÓNAP GARANCIA a termék vásárlásától számított 40. hónap utolsó napjával befejeződik.
 • A 40 HÓNAP GARANCIA érvényesítési feltételei nem azonosak a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján kidolgozott garanciális feltételekkel, arra külön kereskedelmi feltételek vonatkoznak, amelyeket a www.gogen.hu weblapon lehet elolvasni.
 • Amennyiben ezen feltételek valamely rendelkezésekre nem térnek ki, akkor ezekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni! 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás céges vevőkre (jogi személyekre) vagy magánvállalkozókra nem vonatkozik. A szolgáltatást kizárólag csak természetes személyek vehetik igénybe, kereskedelmi vagy vállalkozási célból megvásárolt termékekre a fenti garancia nem vehető igénybe.
 • A fenti garanciára vonatkozó jog nem automatikus, a szolgáltatást a vevőnek kell aktiválnia a www.gogen.hu weblapon.
 • A 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás aktiválásához a www.gogen.hu weblapon, a vevőnek (valós adatokat megadva) ki kell töltenie az elektronikus űrlapot. Az űrlapba beírt adatok megjelennek a 40 HÓNAP GARANCIA tanúsítványban, amelyet a vevőnek ki kell nyomtatnia. A 40 HÓNAP GARANCIA garancia igénybe vétele során a vevő bemutatja a vásárlási bizonylatot és a fenti tanúsítvány kinyomtatott változatát.
 • A fenti szolgáltatás aktiválását (a www.gogen.hu weblapon) a termék megvásárlását követő 30 napon belül végre kell hajtani. A kiinduló dátum a vásárlási bizonylaton található eladási dátum.
 • A 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás csak a kijelölt üzletekben, kereskedelmi láncokban vagy webáruházakban megvásárolt termékekre vonatkozik. További információkért forduljon az eladóhoz, vagy érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

 A 40 HÓNAP GARANCIA SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE – A REKLAMÁCIÓ RENDEZÉSE

 • A 40 HÓNAP GARANCIA érvényesítéséhez a reklamációt a termék eladásának a helyén vagy márkaszervizben kell bejelenteni.

A REKLAMÁCIÓHOZ BE KELL NYÚJTANI:

 

 • A regisztráció során kinyomtatott 40 HÓNAP GARANCIA tanúsítványt
 • Az eredeti vásárlási bizonylatot, vagy az eredeti vásárlást igazoló számlát
 • A reklamált terméket a teljes gyári csomagolással és minden gyári kiegészítővel
 • Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! 
 • A 40 HÓNAP GARANCIA keretében a reklamáció rendezése legfeljebb 30 napon belül megtörténik. Amennyiben a reklamáció rendezése ezen időtartam alatt nem történik meg, akkor a termék javíthatatlan.
 • Amennyiben a hiba eltávolítható, akkor a termék javítására kerül sor.  Amennyiben a hiba nem távolítható el, akkor a vevőnek joga van a termékcserére.
 • Az adásvételi szerződéstől való elállás helyett az ETA, a 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás keretében fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem javítható termék helyett a vevő azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező új terméket kapjon az éppen aktuális szortimentből. Ha a vevő nem fogadja el a felajánlott terméket, akkor a 40 HÓNAP GARANCIA bármilyen további fogyasztói jogok érvényesíthetősége nélkül megszűnik. Amennyiben a vevő a megvásárolt termékre akkor kívánja érvényesíteni a 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatásból eredő garanciális jogait, amikor a 40 HÓNAP GARANCIA befejeződött vagy megszűnt, a szolgáltatást a gyártó már nem nyújtja tovább. Ha a 40 HÓNAP GARANCIA keretében termékcserére jogosult, akkor a vevő megkapja az új terméket, de az új termékhez már nem kap40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatást vagy szolgáltatás hosszabbítást.
 • Az ETA fenntartja magának a jogot arra, hogy a reklamált termék javítására konkrét szervizt jelöljön ki.

 

AZ ETA A 40 HÓNAP GARANCIA KERETÉBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK JAVÍTÁSÁÉRT, AMENNYIBEN A HIBÁT A KÖVETKEZŐK OKOZTÁK:

 • A terméket nem az üzemeltetési feltételeknek megfelelő körülmények között használták
 • A terméket a használati útmutatótól eltérő módon és nem a rendeltetésének megfelelő célokra használták
 • A terméket szakszerűtlenül és jogtalanul megbontották
 • A termék hibáját vis maior (pl. katasztrófa) okozta
 • A terméken mechanikus sérülések keletkeztek
 • A terméket nem az előírt tápfeszültségről üzemeltették
 • A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe
 • A termékhez nem szabványos tartozékot csatlakoztattak
 • A termék hibáját olyan tevékenység okozta, amelyre nem vonatkoznak a Polgári Törvénykönyv garanciális rendelkezései

 

EGYÉB FELTÉTELEK ÉS RENDELKEZÉSEK

A 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás aktiválásával a vevő elfogadja a 40 HÓNAP GARANCIA kereskedelmi feltételeit, valamint a regisztráció közben megadott személyes adatainak a feldolgozását. Ezeket az adatokat az ETA társaság a 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás nyújtásához, valamint, a termék szállításához vagy a reklamáció rendezéséhez használja fel. A vevőnek joga van a saját személyes adataihoz való hozzáférésre, azok megváltoztatására vagy kijavítására. A fenti jóváhagyást írásban lehet felmondani, az ETA székhelyére bizonyítható módon megküldött levéllel. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait harmadik félnek továbbadjuk: kereskedelmi információk megküldéséhez, a termék szállításához, és a reklamáció rendezéséhez.

 

 • A 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás nem érvényes azon termékekre, amelyeket sérülés, hiány, illetve hiányzó tartozék és felszereltség miatt olcsóbban adtunk el.
 • A 40 HÓNAP GARANCIA nem vonatkozik a fogyóanyagokra és az adatvesztésekre.

Amennyiben a 40 HÓNAP GARANCIA bármelyik kereskedelmi feltétele nem teljesül, akkor az ETA fenntartja magának a jogot arra, hogy a 40 HÓNAP GARANCIÁT érvénytelennek, behajthatatlannak és jogosulatlannak tekintse. Ilyen esetben a hiba eltávolítását fizetős szolgáltatás keretében, a vevővel való előzetes megállapodás alapján hajtjuk végre.

A jelen Kereskedelmi feltételek hatályba lépési ideje: 2018.03.01. Az ETA fenntartja magának a jogot a jelen Kereskedelmi feltételek megváltoztatására.

 

* A 40 HÓNAP GARANCIA szolgáltatás csak a kijelölt üzletekben, kereskedelmi láncokban vagy webáruházakban megvásárolt termékekre vonatkozik. További információkért forduljon az eladóhoz vagy érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!